Forum Książki
Witamy w Księgogrodzie!

Filozofia i Religia - Spór o przedmioty nieistniejące

Witalis - 2018-03-30, 20:30
Temat postu: Spór o przedmioty nieistniejące
Maciej Sendłak
Spór o przedmioty nieistniejące
Współczesne interpretacje teorii przedmiotu Alexiusa Meinonga

ISBN 978-83-7507-248-8
format B5, s. 231, bibliografia, indeksy: osobowy, rzeczowy


Jedną fundamentalnych kwestii we współczesnej dyskusji o fundamentalnej strukturze rzeczywistości jest spór o status przedmiotów, które nie istnieją. Przykładem mogą być choćby obiekty występujące w matematyce. Książka przybliża historię dyskusji oraz wysuwa propozycje rozwiązań tego zagadnienia.

Autor jest adiunktem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się głównie metafizyką oraz filozofią języka.stosowny link

Spis treści

Przedmowa
Wstęp
1. Teoria przedmiotu i jej krytycy
1. 1. Teoria przedmiotu
1. 1.1 Zasada intencjonalności
1. 1. 2. Przedmioty, obiekty, obiektywy
1. 1. 3. Zasada niezależności
1. 1. 4. Zasada charakteryzacji
1. 2. Krytyka teorii przedmiotu
1. 2. 1. Denotowanie
1. 2. 2. To, co istnieje
1. 2. 3. Metaontologia
1. 3. Renesans teorii przedmiotu
2. Neomeinongianizm
2. 1. Meinongianizm Terence'a Parsonsa
2. 1. 1. Przedmioty i ich własności
2. 1. 2. Indywidua, korelaty, przedmioty
2. 1. 3. Przedmioty istniejące i nieistniejące
2. 1. 4. Własności nuklearne oraz pozanuklearne
2. 1. 5. Analiza przedmiotów fikcyjnych
2. 2. Nonizm
2. 2. 1. Brzytwa Ockhama i przedmioty nieistniejące
2. 2. 2. Ygrekowski, Iksiński i nonizm
2. 2. 3. Przedmioty istniejące
2. 2. 4. Kwantyfikacja zobowiązująca i neutralna
2. 2. 5. Kryterium identyczności dla przedmiotów nieistniejących
2. 2. 6. Nonizm, zasada charakteryzacji i negacja
2. 2. 7. Teoria przedmiotu* i nieograniczona zasada charakteryzacji
2. 3. Własności nuklearne i pozanuklearne raz jeszcze
3. Quasimeinongianizm
3. 1. Modyfikacje teorii przedmiotu
3. 2. Przedmioty czysto intencjonalne
3. 3. Teoria wyglądów
3. 3. 1. Zasada Leibniza i intencjonalność
3. 3. 2. Wyglądy
3. 3. 3. Predykacja
3. 3. 4. Odmiany „identyczności”
3. 3. 5. Problemy teorii wyglądów
3. 3. 6. Castañeda i Frege
3. 4. M-przedmioty
3. 4. 1. Dwa typy przedmiotów
3. 4. 2. Dwa typy predykacji
3. 4. 3. M‐przedmioty, przedmioty, istnienie i bycie rzeczywistym
3. 4. 4. M‐przedmioty i problemy oryginalnej teorii przedmiotu
3. 4. 5. M‐przedmioty, korelaty i paradoks Clarka
3. 5. Teoria przedmiotów abstrakcyjnych
3. 5. 1. Byty abstrakcyjne
3. 5. 2. Kodowanie i egzemplifikacja
3. 5. 3. Założenia
3. 5. 4. Przedmioty fikcyjne i możliwe
3. 5. 5. Przedmioty nieistniejące i przedmioty abstrakcyjne
3. 6. Meinongianizm oszczędny ontologicznie
3. 6. 1. Nazwy, kwantyfikatory, termy
3. 6. 2. Indywidua, własności, m‐przedmioty
3. 6. 3. Cechym‐przedmiotów
3. 6. 4. M‐przedmioty i m‐przedmioty znaczeniowe
3. 6. 5. M‐przedmioty i intencjonalnoś
3. 6. 6. M‐logika i problemy meinongianizmu
4. Meinongianizm modal
4. 1. Realizm modalny
4. 1. 1. Światy możliw
4. 1. 2. Realizm modalny Davida Lewisa
4. 1. 3. Kwantyfikacja egzystencjalna i brzytwa Ockhama
4. 2. Światy niemożliwe
4. 2. 1. Rozszerzony realizm modalny
4. 2. 2. Abstrakcyjne światy niemożliwe
4. 2. 3. Hybrydowy realizm modalny
4. 3. Meinongianizm modalny
4. 3. 1. Meinongianizm, nonizm, meinongianizm modalny
4. 3. 2. Intencjonalność, światy otwarte i zamknięte
4. 3. 3. Nieograniczona zasada charakteryzacji
4. 3. 4. Byty matematyczne, fikcyjne, światy
4. 3. 5. Problemy meinongianizmu modalnego
5. Meinongianizm z metodologicznego punktu widzenia
5. 1. Metodologia metafizyki
5. 2. Język potoczny i język teoretyczny
5. 3. Zasada charakteryzacji raz jeszcze
5. 4. Przedmiot
5. 5. Brzytwa Ockhama i przedmioty nieistniejące
Zakończenie
Spis literatury
Indeks osobowy
Indeks rzeczowy


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group