Forum Książki
Witamy w Księgogrodzie!

Filozofia i Religia - słuchując się w muzykę

Witalis - 2018-02-03, 19:00
Temat postu: słuchując się w muzykę
Małgorzata A. Szyszkowska
Wsłuchując się w muzykę
Studium z fenomenologii słuchania

ISBN 978-83-7507-241-9
Format B-5, 286 stron, bibliografia


Autorka przedstawia pojęcie wsłuchiwania się jako kategorię estetyczną, sięgając zarazem do tych tradycji filozoficznych, w których pojęcie wsłuchiwania się pojawiało się jako określenie sytuacji szczególnej, jako metafora filozoficzna, a także towarzyszyło wyodrębnianiu się dziedzin szczegółowych takich chociażby, jak filozofia dialogu czy filozofia spotkania.

Opisując różne aspekty doświadczania muzyki poprzez doświadczenie wspólnoty i wreszcie widzenie aspektowe, autorka stara się naszkicować możliwe obszary filozoficznego badania muzyki jako badania szczególnego rodzaju percepcji. Fenomenologia słuchania opisuje wsłuchiwanie się jako podstawę szczególnej, na wskroś estetycznej relacji ze światem, relacji opartej na jakościowej ocenie, na współdziałaniu, na wspólnocie, a wreszcie na szczególnej odpowiedzi – rezonansie. Wsłuchiwanie się wyznacza wielozmysłowy, zaangażowany i otwarty sposób doświadczania. Zakreśla obszar zainteresowania i uwagi, która jest zarazem skupiona i rozproszona. Uwagi, która jest niezbędna, aby dotrzeć nie tylko do tego, co już na wstępie zostaje określone jako estetyczne, ale także do tego, co stanowi najmniejszy szczegół, niuans i jakość tego, co percypowane. Do tego, co stanowi tajemnicę, zagadkę sztuki, ale także do tego, co stanowi jej milczące wypowiedzenie się, jej gest w stronę odbiorcy.Stosowny link

Dr Małgorzata A. Szyszkowska jest adiunktem w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2016 roku kieruje Pracownią Filozofii Muzyki. Jej zainteresowania koncentrują się wokół estetyki i filozofii muzyki, fenomenologicznej estetyki Romana Ingardena, filozofii pragmatycznej Johna Deweya, doświadczenia estetycznego oraz terapeutycznej funkcji śpiewu.

Spis treści

Podziękowania
Wprowadzenie

Rozdział 1
Fenomenologia słuchania
1. Konteksty badań
2. Obszary słuchania
3. Wsłuchiwanie się jako pojęcie filozoficzne
4. Aspekty wsłuchiwania się

Rozdział 2
Doświadczenie muzyki
1. Wrażliwość na dźwięk
2. Doświadczenie chwili
3. Wsłuchiwanie się w świat
4. Doświadczenie akuzmatyczne i słuchanie głębokie
5. Doświadczenie zintegrowane

Rozdział 3
Wspólnota słuchania
1. Idea wspólnoty w estetyce
2. Wspólnota implikowana
3. Wspólnota postulowana

Rozdział 4
Podwójna intencjonalność i widzenie aspektu
1. Widzenie-jako i widzenie aspektowe
2. Widzenie aspektowe w doświadczeniu estetycznym
3. Aspekty słuchania muzyki
4. Doświadczenie estetyczne

Zakończenie
Bibliografia


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group